اطلاعیه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال مهر 1397

دانشجویان گرامی، جهت دریافت فایل زمانبندی انتخاب واحد و برگزاری نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 اینجا را کلیک نمایید.